Doop, huwelijk, uitvaart

In een protestantse kerk worden ook bijzondere vieringen gehouden rond de vreugdevolle en verdrietige ‘scharniermomenten’ van het leven: geboorte, geloofsbelijdenis, huwelijk en dood. 


Doop

De doop is het sacrament waardoor een mens verbonden wordt met God en de kerk. In de Christusgemeente worden zowel kinderen als volwassenen gedoopt.

Ouders die betrokken zijn bij de kerk en hun kinderen het geloof willen meegeven, kunnen hun kinderen laten dopen. Ter voorbereiding van de doop van een kind is er ook altijd een gesprek met de ouders over de betekenis van de doop, geloofsopvoeding en de invulling van de feestelijke doopviering.

Wie als volwassene belijdenis van het geloof aflegt en niet eerder als kind is gedoopt zal na de voorbereiding en het afleggen van de belijdenis ook de doop ontvangen.

In de Christusgemeente vindt de doop plaats in de gewone zondagse kerkdienst door besprenkeling met water en het uitspreken van de christelijke doopformule: ‘Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.’


 

Huwelijk

Het huwelijk is in de protestantse kerk geen sacrament. Wel kan een voor de wet gesloten huwelijk in de kerk worden bevestigd en gezegend. De huwelijksviering is een feestelijke dienst waarin de gehuwden elkaar trouw en liefde voor het leven beloven en de zegen van God voor hun leven samen ontvangen.

Van het bruidspaar wordt verwacht dat minstens een van hen gelovig is en dat ze bereid zijn om de huwelijksviering voor te bereiden met enkele gesprekken over de zin en betekenis van het huwelijk.


 

Uitvaart

Een protestantse uitvaartplechtigheid bestaat uit een dienst van woord en gebed die in een kerk of een uitvaartcentrum / aula wordt gehouden. De uitvaartdienst is een eenvoudige en persoonlijke dienst waarin het leven van de overledene wordt herdacht, voor de familie en andere nabestaanden wordt gebeden en uit de Bijbel wordt gelezen. Ook is er ruimte voor muziek en samenzang.

Een uitvaartdienst wordt altijd met de nabestaanden voorbereid. Als een overledene niet betrokken was bij een kerk, maar wel een protestantse uitvaart wenste (of als de nabestaanden dat wensen) kan een uitvaart volgens de protestantse gebruiken in de Christusgemeente plaatsvinden.