Kerkdiensten

Elke zondag is er om 10.30 uur een kerkdienst. Het is een moment van bezinning, inspiratie en viering. De lezing van een gedeelte uit de Bijbel en de uitleg en toepassing van die woorden vormen het middelpunt van de dienst. Ook wordt er veel gezongen en is er tijd voor stilte en gebed.

Eén keer per maand vieren we het Heilig Avondmaal. Staande in een kring gedenken we het geheim van Christus’ dood en vieren we zijn opstanding en leven in en onder ons.

Voor de jongste kinderen wordt er iedere zondag kinderoppas voorzien. Oudere kinderen kunnen naar de kindernevendienst (5-12 jaar), waar ze op hun eigen niveau en op een creatieve manier bezig zijn met een bijbelverhaal.

Na de kerkdienst is er gelegenheid om bij koffie, thee of fruitsap na te praten en anderen te ontmoeten.

U kunt de diensten in de kerk op zondagmorgen live volgen of op een later moment terugkijken via ons youtubekanaal ‘Christusgemeente Antwerpen’.