Vorming & verdieping

De bijbel en de christelijke traditie zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie en verdieping. En dat niet alleen, ze kunnen ons ook nog eens inspireren in ons alledaagse leven. Daarom biedt de Christusgemeente zelf en ook in samenwerking een programma van vorming & verdieping aan, dat bestaat uit gespreksgroepen, bijbelkringen, cursussen, etc. 

Momenteel zijn vanwege de coronamaatregelen alle activiteiten online. Voor actuele informatie zie agenda.

Rond de Bijbel

De Bijbel is een onuitputtelijke en inspirerende bron vol teksten en woorden over God en geloof, over de zin en onzin van het leven en over goed en kwaad.

Inspiratie & bezinning

Samen met de andere protestantse kerken in Antwerpen wordt er ieder jaar een programma van inspirerende en bezinnende activiteiten georganiseerd. Het jaarthema van 2019-2020 was ‘Moed’ n.a.v. het leven en denken van theoloog, predikant en verzetsman Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). De folder kunt u hier downloaden. Helaas is er in het seizoen 2020-2021 nog geen gezamenlijk programma opgezet, … Meer lezen over Inspiratie & bezinning

Geloof ontdekken en belijden

Wij geloven dat geloven heilzaam en deugddoend voor alle mensen is. Het goede nieuws van Christus is niet bedoeld om voor onszelf te houden. Daarom is iedereen welkom in de Christusgemeente en zijn er ook activiteiten voor wie het geloof wil ontdekken of leren.

Kennismaking protestantisme

Verschillende groepen worden in de Christusgemeente ontvangen voor een korte kennismaking met het protestantisme. In het kerkgebouw wordt dan uitleg gegeven over de achtergronden en gebruiken van het protestantse geloof.