Vorming & verdieping

De bijbel en de christelijke traditie zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie en verdieping. En dat niet alleen, ze kunnen ons ook nog eens inspireren in ons alledaagse leven. Daarom biedt de Christusgemeente zelf en ook in samenwerking een programma van vorming & verdieping aan, dat bestaat uit gespreksgroepen, bijbelkringen, cursussen, etc.

Inspiratie & bezinning

Samen met de andere protestantse kerken in Antwerpen wordt er ieder jaar een programma van inspirerende en bezinnende activiteiten georganiseerd. U vindt de activiteiten onder het kopje “agenda”