Geloof ontdekken en belijden

Wij geloven dat geloven heilzaam en deugddoend voor alle mensen is. Het goede nieuws van Christus is niet bedoeld om voor onszelf te houden. Daarom is iedereen welkom in de Christusgemeente en zijn er ook activiteiten voor wie het geloof wil ontdekken of leren.

Kennismakingscursus

Ben je op zoek naar spirituele verdieping of wil je meer weten over het christendom en de protestantse manier van geloven? Dan ben je welkom op een cursus die zowel een kennismaking met het christelijk geloof biedt, als ruimte geeft om over diepere levensvragen in gesprek te gaan.

Deze cursus wordt door de Antwerpse protestantse kerken gezamenlijk aangeboden als er genoeg belangstelling is.

Informatie en inschrijving


Geloofsbelijdenis

Wie bewust de stap om christen te worden en/of te blijven wil zetten, is er de mogelijkheid om belijdenis van het geloof af te leggen. Ben je als kind niet gedoopt, dan word je bij de belijdenis ook gedoopt.
Voorafgaand aan doop en belijdenis is er een voorbereidingstraject waarin de deelnemers zich verdiepen in zowel de inhoud van het christelijk geloof als de praktijk van het christelijke leven.
De afgelopen jaren hebben mensen van verschillende leeftijden het voorbereidingstraject gevolgd en dit afgerond met belijdenis of doop. Het traject wordt op maat aangeboden in groepsverband of individueel.

Informatie en inschrijving