Rond de Bijbel

De Bijbel is een onuitputtelijke en inspirerende bron vol teksten en woorden over God en geloof, over de zin en onzin van het leven en over goed en kwaad. Als protestanten geloven we dat het lezen, bestuderen en tot leven brengen van de Bijbelwoorden ons bij het hart en de bedoelingen van God brengen. Daarom zijn er ieder jaar ook activiteiten en kringen rond de Bijbel.


Bijbels leerhuis gelijkenissen

Dit seizoen bestuderen we met elkaar de gelijkenissen van Jezus. We proberen de teksten echt met elkaar te ontdekken en te ontleden. We lezen steeds een gelijkenis uit één van de vier evangelieën en proberen die te begrijpen tegen de historische achtergrond. Een interessante zoektocht die veel verrassends kan opleveren! Een overzicht van de komende bijeenkomsten:

  • 18 november: de gelijkenis van de spoedig terugkerende heer (Markus 13:33-37)
  • 16 december: de gelijkenis van het onkruid (Mattheus 13:24-30, 36-43)
  • 13 januari: de arbeiders van het elfde uur (Mattheus 20:1-16)
  • 10 februari: de barmhartige Samaritaan (Lukas 10:30-35)
  • 17 maart: de onrechtvaardige rechter (Lukas 16:1-8)
  • 15 april: de Goede Herder/Deur der schapen (Johannes 10:1-15)
  • 19 mei: nog in te vullen

 


Bijbellezen voor anderstaligen

Is Nederlands niet je moedertaal en wil je graag samen met anderen de Bijbel lezen?  Dan kun je meedoen met het Bijbellezen voor anderstaligen. We lezen en spreken Nederlands, maar iedereen kan daarbij ook een Bijbel in de eigen taal gebruiken. We proberen de taal goed te begrijpen. Ook spreken we samen over wat de woorden voor ons betekenen.

Tijd: vrijdagavond van 20.00-21.30 uur
Data: niet bekend, tijdelijk afgelast wegens omstandigheden
Plaatskerkgebouw

Informatie en inschrijving

Bijbelstudies Bergrede

De Bergrede (Mattheus 5-7) is misschien wel één van de bekendste teksten van het Nieuwe Testament. Gelovig of niet: velen moeten erkennen dat de Bergrede hele fundamentele teksten bevat over menszijn. Daar gaat het Jezus dan ook om: het mens zijn zoals God het bedoeld heeft. Het ‘koninkrijk der hemelen’ noemt Jezus dat. Hier vindt u enkele bijbelstudies (PDF) terug, om zelf thuis alleen of samen met anderen te doen. 

Mattheus 6:1-4

Mattheus 6:5-8, 16-18