Kinderen

Kinderen horen er helemaal bij in de kerk. In het evangelie wordt verteld dat Jezus speciale aandacht voor hen had en hen ook tot een voorbeeld stelde voor volwassenen. Ze zijn een vrolijke verrijking voor de kerk en het geloof.

In de zondagse kerkdienst gaan de kinderen na een kwartier naar de kindernevendienst (5-12 jaar). Onder leiding van een team van ouders en anderen werken en spreken zij op een creatieve manier over een Bijbelverhaal en bidden of zingen samen. In de Adventstijd voor Kerst en de veertigdagentijd voor Pasen wordt er een project georganiseerd met bijbelverhalen en een organisatie of werking waar de kinderen voor geven. Ook vinden jaarlijks het familiekerstfeest en een kinderdienst plaats, waarin de kinderen een belangrijke rol spelen. Af en toe is er een andere activiteit  voor de kinderen: een uitstap of een kort weekend.

Voor de allerkleinsten is er tijdens de kerkdienst op zondag kinderoppas beschikbaar.