Kerkblad De Band

De Band is het kerkblad van de protestantse kerken in Antwerpen. Het verschijnt eens in de drie maanden.

De meest recente editie is hier terug te vinden.