Introductie

De Christusgemeente is een veelkleurige protestantse kerk in hartje Antwerpen, vlakbij het stadspark. Een kerk is niet in de eerste plaats een gebouw of organisatie, maar een gemeenschap van mensen die geloven in Jezus Christus en zich door zijn goede woorden laten inspireren en leven uit de liefde van God.

Wat maakt deze kerk specifiek protestants? Belangrijk is de nadruk op de bijbel. We geloven dat God ons in en door de woorden van de bijbel aan wil spreken. De bijbel is een oud boek, maar nog steeds kan het ons raken als het gaat over God, onszelf, over wat geluk en het goede leven is, de grote vragen van vandaag. Geloven heeft daarom ook alles te maken met hoe we in het leven staan en handen en voeten geven aan het volgen van Jezus. Wat verder meteen zal opvallen bij een bezoek is het sober ingerichte kerkgebouw.

Wij zijn een open gemeenschap, waar iedereen welkom is, juist omdat we geloven dat God de bron van alle leven en de God van alle mensen is. De kerkdiensten en de verdiepende of bezinnende activiteiten staan open voor iedereen die mee wil doen of vrijblijvend wil kennismaken. Ook bieden we een traject aan voor hen die het christelijk geloof willen (her)ontdekken, hun geloofsbelijdenis afleggen of christen willen worden.

De Christusgemeente is onderdeel van de Verenigde Protestantse Kerk in België, een van de officieel erkende erediensten in België. De Christusgemeente is niet de enige kerk/werking van de VPKB in Antwerpen, zie daarvoor het kopje Protestanten in Antwerpen. We trekken samen op met onze twee zusterkerken en andere christelijke kerken en gemeenschappen. De Christusgemeente is ook samen met de twee andere VPKB-kerken onderdeel van het Protestants Beraad Antwerpen en lid van de Antwerpse Raad van Kerken. Ook in de wijk Klein Antwerpen en daar buiten werken we samen in oecumenisch verband. We zetten ons mee in voor een samenleving waar mensen met verschillende achtergronden en levensbeschouwingen op een vreedzame en respectvolle manier met elkaar leven.