Meedoen en lidmaatschap

De Christusgemeente is een open gemeenschap waar iedereen welkom is en mee kan doen aan activiteiten. Velen zijn betrokken in de gemeente omdat ze daar gedoopt zijn of via één of andere weg daar terecht gekomen. Wie nog sterker betrokken wil zijn bij de gemeenschap kan lid of sympathisant van de kerk worden.

Het lidmaatschap van de kerk vraagt persoonlijk engagement. Als je gelooft in Jezus Christus en je daarbij verbonden weet met de protestantse traditie, kun je belijdenis van het geloof afleggen. Zo’n belijdenis is een persoonlijke keuze, waarvoor je ter voorbereiding een traject volgt. Als je in een andere kerk belijdenis hebt afgelegd of als volwassene bent gedoopt, hoef je dat niet nog eens over te doen, maar word je als belijdend lid aanvaard.

Wie vragen heeft over het lidmaatschap of geloofsbelijdenis kan altijd contact opnemen voor een gesprek.