Meedoen en lidmaatschap

De Christusgemeente is een veelkleurige protestantse kerk die in het Antwerpen van de 21e eeuw het goede nieuws van Jezus Christus viert, leert en deelt. De zondagse dienst is bepalend voor de eigenheid van onze gemeente. Traditiegetrouw komen we dan bijeen om met elkaar het geloof te beleven in zingen, bidden en Bijbellezen, en de ontmoeting bij koffie en maandelijkse maaltijd.

Wij zijn samen, als gemeenschap, zoekend op weg om het geloof in het dagelijks leven handen en voeten te geven. Wij zetten ons in een oecumenische geest samen met andere Christelijke kerken en gemeenschappen in voor een samenleving waar mensen met verschillende achtergronden en levensbeschouwingen op een vreedzame en respectvolle manier met elkaar leven.

De Christusgemeente is een open gemeenschap waar iedereen welkom is en mee kan doen aan activiteiten. Velen zijn betrokken in de gemeente omdat ze daar gedoopt zijn of via één of andere weg daar terecht gekomen. Wie nog sterker betrokken wil zijn bij de gemeenschap kan lid of sympathisant van de kerk worden.

Het lidmaatschap van de kerk vraagt persoonlijk engagement. Als je gelooft in Jezus Christus en je daarbij verbonden weet met de protestantse traditie, kun je belijdenis van het geloof afleggen. Zo’n belijdenis is een persoonlijke keuze, waarvoor je ter voorbereiding een traject volgt. Als je in een andere kerk belijdenis hebt afgelegd of als volwassene bent gedoopt, hoef je dat niet nog eens over te doen, maar word je als belijdend lid aanvaard.

Wie vragen heeft over het lidmaatschap of geloofsbelijdenis kan altijd contact opnemen voor een gesprek.