Protestanten in Antwerpen

De Christusgemeente is niet de enige protestantse kerk in Antwerpen. In werkelijkheid kent Antwerpen vele kleinere en grotere protestantse geloofsgemeenschappen. De Christusgemeente is sinds 1979 onderdeel van de Verenigde Protestantse Kerk van België. Binnen Antwerpen zijn nog twee gemeenten en twee missionaire/diaconale projecten die behoren tot de VPKB.

De Brabantse Olijfberg (VPKB Antwerpen-Noord), is een veelkleurige gemeente in hartje Antwerpen, in de studentenbuurt. Dit is de oudste protestantse gemeente van Antwerpen en is gevestigd in een voormalige kloosterkapel. De gemeente is vernoemd naar de kleine groep protestanten die in tijden van Contrareformatie samenkwam in Antwerpen. Momenteel is de gemeente vacant, consulent is ds. Dick Würsten. Voor meer informatie: https://wp.protestantsekerkantwerpennoord.be/

De Wijngaard (VPKB Antwerpen-Zuid) is een veelkleurige gemeente die ontstaan is vanuit de Gereformeerde Kerken in Nederland. Sinds 2018 is er een predikant-pionier aangenomen om het kerkzijn in de wijk verder vorm te geven. Huidige predikant is ds. Bert Dicou. Voor meer informatie: https://www.protestantsekerkdewijngaard.be/

In 2018 is de Arabische Protestantse Kerk van Antwerpen opgericht. De gemeente is ontstaan vanuit het Bijbelhuis en bezig onderdeel te worden van de VPKB. De Kameroenese kerk in Antwerpen is eveneens bezig zich te affiliëren aan de VPKB.

Het Protestants Sociaal Centrum is opgestart in 1980 als gezamenlijk project van de Antwerpse protestantse kerken in Borgerhout. Het doel is om hulp te verlenen aan iedereen, aan het bijzonder kansarmen en het bevorderen van het samenleven in buurt en stad. In dat kader is er sinds 1989 ook een stadspredikant die werkzaam is in het PSC. Inmiddels heeft het PSC twee belangrijke kernen: het Antwerps Centrum voor Migratie (i.s.m. het CAW) en PSC Open Huis. De huidige stadspredikant is ds. Petra Schipper. Voor meer informatie: https://www.psc-antwerpen.be/

In 2060 is het Bijbelhuis. Ontstaan vanuit een vakantiebijbelclub in 1972 is het Bijbelhuis actief in de postcodewijk 2060. Het doel is om samen op te trekken met mensen en zo ook iets van de liefde van Christus te delen met mensen in de wijk. Lange tijd werd het Bijbelhuis gesponsord door de Gereformeerde Zendingsbond (NL). Vanaf 2020 is het Bijbelhuis geheel onafhankelijk. Als evangelisten zijn Ernst en Thera van Velzen werkzaam in het Bijbelhuis.

Voor meer informatie over de protestanse kerk van Antwerpen en activiteiten kunt u de facebookpagina bezoeken: https://www.facebook.com/Protestanten-in-Antwerpen-535645243608719/