Geschiedenis

De Christusgemeente bestaat al meer dan 150 jaar. Sinds 1856 is de gemeente onder de naam ‘Belgische Christelijke Zendingskerk’ aanwezig in de stad Antwerpen. De eerste jaren waren jaren van pionierswerk en opbouw. Men kwam toen samen in een kapel in het Schipperskwartier.

Vanaf 1893 huist de gemeente onafgebroken in het kerkgebouw aan de Bexstraat. Tegelijk is de gemeente altijd gericht geweest op het geheel van de stad. De leden kwamen en komen uit alle wijken en de ruime omtrek van Antwerpen. De Christusgemeente is een stadskerk die verbonden is met het dynamische leven van de stad: mensen van verschillende nationaliteiten en achtergronden komen en gaan. Toch blijft er met deze dynamiek doorheen de jaren een stabiele gemeenschap die samen kerk is in Antwerpen.

In haar geschiedenis is de kerk ook actief geweest in missionair werk in verschillende wijken van Antwerpen, onder andere op de Linkeroever. Sinds 1986 is het Bijbelhuis in Antwerpen-Noord verbonden met de Christusgemeente. De gemeente maakt sinds de fusie van verschillende protestantse kerken in België in 1979 deel uit van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB). In Antwerpen zijn nog drie protestantse kerken behorend tot de VPKB en het Protestants Sociaal Centrum (PSC) aanwezig.